Alle unge vil gerne lykkes

Refleksioner over unges dannelse og efterskoleliv
- Af Jesper Oehlenschläger og Jan Dufke

199,95 DKK

stk.

148 sider, hæftet
Forlaget Boedal 2018 

 

”Det er vores klare forvisning, at der dybt nede i enhver ung ligger et ønske om og et behov for at lykkes med livet. At åbne sig for fremtiden, tage imod livet. En længsel efter et liv med mening og relationer med andre.”

Sådan indleder de to forfattere, begge efterskoleforstandere, denne debatbog, der er et opråb om at få dannelsen tilbage i det danske uddannelsessystem.

Alle unge bærer på en drøm om at lykkes med deres liv, og det er ikke tilstrækkeligt med mere uddannelse, for at det kan ske. Der må dannelse til. Dannelse til at blive mere livsduelige mennesker; hele mennesker, der lever efter værdier og ikke efter et sæt af regler; empatiske mennesker, der tager ansvar for de fællesskaber og den verden, de er en del af.

Bogen indeholder en række værdimæssige analyser og refleksioner, som forfatterne illustrerer med oplevelser og eksempler fra deres egne skoler.

 

Det siger de første læsere om bogen:

"Som værdibårne skoler, er efterskolerne forpligtiget på til stadighed at sætte egen praksis under lup og se nysgerrigt og kritisk på, om man som skole lever op til skoleformens hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse samt eget selvvalgt værdigrundlag. En stor tak til Jan og Jesper for med denne bog at inspirere til netop de refleksioner. Med filosofien, faglitteraturen og poesien i hånden, tager de læseren med gennem en række centrale temaer, hvor det er nødvendigt at man som dannelsesinstitution forholder sig til sin pædagogiske praksis med den unge i centrum. Vi bliver med denne bog mindet om hele tiden at styre efter værdierne – også når det er svært og bøvlet."

 Anette Ingemansen, Vicedirektør Efterskoleforeningen

 

Alle unge vil gerne lykkes har luft under vingerne og tager os med på en vigtig og værdifuld dannelsesrejse i værdimæssige og kulturfilosofiske refleksioner, idéhistoriske perspektiver, personlige oplevelser, konkrete eksempler, analyser med klarsyn og kant, poetiske og kulturelle referencer, en kærlighed til de unge og en passion for unges dannelse og efterskoleliv. Helt centralt står personalismens menneskesyn med fokus på, at alle mennesker er relationelle, værdige og engagerede. Det er meget inspirerende og læseværdigt!"

Jonas Norgaard Mortensen, foredragsholder og forfatter til bla. bogen ”Det fælles bedste”, en introduktion til personalismen

 

Alle unge vil gerne lykkes er et nødvendigt og velgørende opgør med tidens overfladiskhed og demonstrerer, hvad en kontrastkultur, baseret på kristne værdier, kan betyde i praksis i efterskoleverdenen. Bogen er særdeles relevant for alle, der interesserer sig for og arbejder med efterskoler; men sandelig også for alle, der gerne vil møde et udfordrende og velskrevet bud på, hvordan kristne værdier kan udleves i praksis."

Bent Bjerring-Nielsen, Cand.mag og præst i Amagerbro Frikirke

 

Alle unge vil gerne lykkes er et spændende og relevant bidrag ind i ungdomspædagogikken. Med dybde og erfaringstyngde udpeger bogen væsentlige pointer i opgaven: at skabe betydningsfuldt følgeskab med unge i tiden. Samtidig er bogen en vigtig stemme ind i den udvikling, der præger uddannelsessystemet i disse år. Dannelsesbegrebet, som vores uddannelsestradition er rundet af, foldes ud i et opgør med vækstparadigmet og kalder ”Ånden tilbage i uddannelsessystemet”. Bogen er et læseværdigt bidrag i en tid, hvor vi som professionelle må gøre os umage for at sikre det bedste fundament for vores børn og unge."

Mette Kjærgaard Sørensen, pædagogisk konsulent

 

”To efterskoleledere har sammen reflekteret over deres arbejde med dannelse og uddannelse på deres to forskellige efterskoler. Nu har de valgt at dele deres refleksioner med andre og har derfor skrevet denne bog, hvor de med afsæt i praksis forøger at beskrive den gode måde at lede en dannelsesinstitution på. Bogen er let læst – og alligevel ikke, da der – især for efterskolefolk – er mange steder i bogen, hvor man må standse op og spejle sin egen praksis og ledelsesfilosofi. Forfatternes udgangspunkt er efterskoler, funderet i det kirkelige landskab; men store dele af bogen kan med stort udbytte læses af andre, der arbejder med denne skoleform, og af alle andre, der arbejder med unge mennesker på et værdifunderet grundlag i friskoler, ungdomsarbejde og foreningsregi.”

Hans Jørgen Hansen, Foreningen af Kristne Friskoler

Kunder der har købt dette produkt har også købt