Magnus Malm

Magnus Malm (f. 1951) er en svensk teolog og forfatter, som siden 1990 har arbejdet med økumeniske retræter og åndelig vejledning for præster og kirkemedarbejdere. Malm voksede op i Frelsens Hær, blev konfirmeret i Metodistkirken og var i femten år redaktør på det økumeniske Magasin ”Nytt liv”.

Malm har udgivet en lang række bøger, hvoraf de fleste er oversat til dansk med ”Vejviser” og ”Bag billedet” som de mest kendte. I sit forfatterskab er han især optaget af at se bag om ydre normer og finde ind til kernen af, hvad det vil sige at tro og være kirke i en moderne virkelighed.