Peter Halldorf

Peter Halldorf (f. 1958) er redaktør for tidsskriftet Pilgrim og en af grundlæggerne af Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka Säby. Han er en skattet foredragsholder og skribent og har skrevet mere end 30 bøger.

Peter Halldorf har rødder i pinsebevægelsen, men er med sit økumeniske udsyn og undervisning om kirkefædrene blevet en central skikkelse i svensk kirkeliv generelt. Han blev i 2021 æresdoktor ved det teologiske fakultet ved Lunds universitet.

Mere om tidsskriftet Pilgrim